BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Glass Oven B-585 Kugelrohr (เตาอบแบบแก้ว)

อุปกรณ์อเนกประสงค์สำหรับห้องปฏิบัติการของคุณ

Glass Oven B-585 Kugelrohr

ไม่ว่าคุณจะต้องการอุปกรณ์สำหรับการกลั่น การระเหิด การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง หรือการ อบแห้งกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์ Glass Oven B-585 Kugelrohr (เตาอบแบบแก้ว) มีพร้อม ให้คุณเลือกใช้งานอย่างครบครัน

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

รองรับความหลากหลายของการใช้งาน

ความสามารถหลากหลาย:
  • การระเหิด การทำให้แห้งแบบแช่เยือกแข็ง การกลั่น และการอบแห้ง
  • เหมาะสำหรับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก
  • สามารถปรับได้ตามความต้องการด้วยอุปกรณ์เสริมและตัวเลือกที่พร้อมให้บริการอย่างหลาก หลาย

นุ่มนวลและมีประสิทธิภาพ

  • ให้ความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
  • ประหยัดพื้นที่ด้วยรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์และกะทัดรัด
  • ให้ผลลัพธ์สูงด้วยการถนอมตัวอย่างเป็นอย่างดี
  • ป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน

ใช้งานง่าย

  • ใช้งานสะดวกด้วยการดำเนินการที่เรียบง่าย
  • ตรวจสอบตัวอย่างได้ด้วยสายตา

ผล ิตภัณฑ ์ท ี่เก ี่ยวข ้ อง