BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

คุณอยู่ที่นี่

Scrubber K-415 (เครื่องดักจับไอกรด)

สี่ขั้นตอนสำหรับความปลอดภัยในการทำงาน

Scrubber K-415

Scrubber (เครื่องดักจับไอกรด) ซึ่งมีขั้นตอนในการทำงาน 4 ขั้นตอนพร้อมให้ความปลอดภัย ในระดับสูงสุด โดยช่วยปกป้องผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมไม่ใช้แค่เพียงทำให้ควันพิษมีฤทธิ์เป็นกลาง เท่านั้น แต่ยังช่วยลดการใช้น้ำหล่อเย็นให้น้อยที่สุดด้วย

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

ปลอดภัย

 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ต้องสัมผัสกับไอกรดที่เป็นอันตราย
 • ความปลอดภัยระดับสูงสุดในที่ทำงานจากการออกแบบระบบของตัวเครื่อง
 • สามารถทำการปรับระดับประสิทธิภาพการดักจับไอกรดเพื่อควบคุมการแห้งของตัวอย่าง
 • กระบวนการทำให้เป็นกลางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเนื่องจากมีพื้นที่สัมผัสก๊าซ/ของเหลวขนาด ใหญ่

คุ้มค่า

 • การควบคุมน้ำหล่อเย็นแบบอัตโนมัติสำหรับเครื่องดักจับไอกรดแบบ ScrubberECO ทุกรุ่น
 • ควบคุมเครื่องดักจับไอกรดได้อย่างสมบูรณ์ผ่านเครื่องย่อย
 • ไม่มีการกัดกร่อนของตู้ดูดควัน
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำให้เป็นกลางสูงสุดด้วยแผ่นรูพรุน
 • การระเหยที่ง่ายขึ้นของตัวอย่างที่เป็นน้ำ (TKN)

เหนือกว่าการทำให้เป็นกลาง

 • สามารถใช้งานได้หลากหลายด้วยขั้นตอนในการทำงาน 4 ขั้นตอน
 • ขั้นตอนที่ 1: การควบแน่นเบื้องต้นของไอกรดหรือด่าง
 • ขั้นตอนที่ 2: การทำให้ไอกรดหรือด่างเป็นกลาง
 • ขั้นตอนที่ 3: การดูดซับสารอินทรีย์หรือสารอนินทรีย์
 • ขั้นตอนที่ 4: ปฏิกิริยารีดอกซ์ของไอที่เฉพาะเจาะจง