BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

คุณอยู่ที่นี่

KjelMaster K-375 (เครื่องกลั่น)

ทางเลือกที่อิสระสำหรับการทดสอบที่สมบูรณ์แบบ

KjelMaster K-375
KjelMaster K-375

เรานำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับการไตเตรตทั้งแบบวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและแบบวัดความเข้มสี KjelMaster K-375 (เครื่องกลั่น) สามารถตอบสนองความต้องการได้ในระดับสูงสุดโดยครอบคลุม ทั้งในด้านการใช้งาน ระบบอัตโนมัติ การบริหารจัดการผู้ใช้งาน และระบบจัดการข้อมูลที่ซับซ้อน

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

ครอบคลุมความปลอดภัย

 • เป็นไปตามข้อกำหนดและหลักการไตเตรตแบบพร้อมวัดผลทันที (แบบวัดความเข้มสี/ วัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า)
 • การทำงานที่ปลอดภัย ปกป้องผู้ใช้งาน และสามารถปฏิบัติงานประจำวันได้อย่างมีขั้นตอน
 • ระดับการเข้าสู่ระบบที่ต่างกันตามข้อกำหนด GLP
 • ผลลัพธ์ที่สามารถทำซ้ำได้ด้วยโหมดการกลั่นอัจฉริยะ “IntelliDist”
 • ความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนจากซอฟต์แวร์ของเครื่อง

ใช้งานง่าย

 • ใช้งานง่ายผ่านหน้าจอสัมผัสแบบกราฟิกขนาดใหญ่ (8.4 นิ้ว)
 • การรวม LIMS แบบง่ายและการบันทึกข้อมูลที่สามารตรวจสอบย้อนกลับได้
 • ไม่มีความผิดพลาดในการทำงานประจำวันด้วยระบบซอฟต์แวร์ KjelLink สำหรับคอมพิวเตอร์
 • สภาวะการทำงานที่เสถียรและเหมาะสมด้วยการควบคุมโดยน้ำหล่อเย็นแบบปรับได้เอง

ประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด

 • รายงานผลได้เร็วเนื่องจากขั้นตอนการทำงานที่ต่อเนื่องกัน
 • รองรับตัวอย่างที่มากขึ้นโดยต่อกับเครื่อง KjelSampler (เครื่องถ่ายโอนตัวอย่าง) ณ จุดทำงาน
 • ระบบการทำงานอัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทดสอบตัวอย่างจำนวนมาก
 • การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันแบบอัตโนมัติด้วยอุปกรณ์เสริม

วีดีโอผลิตภัณฑ์

KjelMaster K-375
Continuous processing
KjelMaster K-375
KjelMaster K-375