BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

คุณอยู่ที่นี่

วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการเตรียมตัวอย่าง

วัสดุสิ้นเปลืองจาก BUCHI เพื่อการย่อยและการกลั่นที่มีประสิทธิภาพ

Consumables for Distillation & Titration

กระดาษชั่งสารแบบปราศจากไนโตรเจนเหมาะสำหรับใช้ในการชั่งตัวอย่างที่เป็นผงแป้ง ตัวอย่างข้นหนืด หรือตัวอย่างอื่นๆ หลอดตัวอย่างที่รองรับการใช้งานได้หลากหลาย ทำให้การค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในทุกรูปแบบเป็นเรื่องง่าย

มากกว่านี้

Tabs