BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

ผลิตภัณฑ์«การขยายส่วนการระเหยสารระดับอุตสาหกรรม»

การทำระเหยที่ง่ายและเชื่อถือได้

Scale Up

ท่านต้องการกลั่นตัวอย่างที่มีปริมาณไม่เกิน 10 ลิตรโดยวิธีที่มีประสิทธิภาพและสะดวก «การขยาย ส่วนการระเหยสารระดับอุตสาหกรรม» ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบเพื่อการประยุกต์ใช้ที่หลาก หลายและรวบรวมคุณภาพไว้กับความสบายและความปลอดภัย

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

ปลอดภัยและใช้งานง่าย

 • จอภาพแสดงภาพรวมและการควบคุมตัวแปรทั้งหมดที่มีผลต่อขั้นตอนการผลิต
 • การทำงานของปั๊มสุญญากาศและเครื่องทำความเย็นระบบหมุนเวียนจะถูกควบคุมจากส่วนกลาง
 • อุปกรณ์จับและติดตั้งขวดแก้วทดลองง่ายต่อการติดตั้งเครื่องแก้วเคลือบพลาสติก (P+G)

เหมาะกับงานหลากหลาย

 • ปรับให้เข้ากับการประยุกต์ใช้งานโดยการเลือกรูปแบบของเครื่องแก้วที่หลากหลาย
 • เพิ่มประสิทธิภาพระดับของการทำงานอัตโนมัติด้วยอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย
 • ปรับแต่งผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมความต้องการของแต่ละบุคคล

อายุการใช้งานยาวนาน

 • อุปกรณ์ทำจากสเตนเลสที่ทนต่อการกัดกร่อน
 • วัสดุมีความทนทานต่อสารเคมีสูง
 • วาล์วอุตสาหกรรมมีความแข็งแรงสูง
ภาพรวม
Service & Support

บริการและสนับสนุน

 • โปรแกรมบันทึกการกลั่น
 • มีเอกสาร IQ/OQ
 • ชิ้นส่วนอุปกรณ์มีคุณสมบัติตามมาตรฐานของ FDA
 • ปรับแต่งได้ตามความต้องการ
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
 • บริการสายด่วนช่วยป้องกันปัญหาจากการต้องหยุดทำงาน
 • บริการซ่อมบำรุงเพื่อป้องกันความเสียหาย
Scale Up

ผลิตภัณฑ์ที่นำมาประยุกต์ใช้