BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Recirculating Chiller F-325

“ส่วนสนับสนุนหลัก” สำหรับ Rotavapor® R-220 Pro

Recirculating Chiller F-325

สามารถใช้เครื่องทำความเย็นเป็นรถเข็นวางเครื่อง Rotavapor® R-220 Pro และปั๊มสุญญากาศ V-600 ทำให้เครื่อง R-220 Pro สะดวกต่อการใช้งานและเก็บสายเชื่อมต่อการใช้อย่างเรียบร้อย

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

รวมเป็นหนึ่งเดียว

  • อุปกรณ์ระบายความร้อนแบบประหยัดพื้นที่สำหรับ Rotavapor® R-220 Pro เนื่องจากผสานรวมเครื่องทำความเย็นเข้ากับรถเข็นไว้อย่างลงตัว
  • การทำงานจากส่วนกลางช่วยให้สะดวกสบายในการจัดการ
  • ควบคุมและใช้งานง่ายผ่านเครื่อง Rotavapor® R-220 Pro

ประสิทธิภาพสูง

  • การระบายความร้อนมีประสิทธิภาพสูงมาก รองรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม หรือห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องระเหยมากถึง 3 เครื่อง
  • ให้ความเย็นในช่วงกว้าง
  • เหมาะสำหรับงานที่ต้องการอุณหภูมิที่มีความเย็นระดับต่ำมาก

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • ปฏิบัติงานแบบยั่งยืน เนื่องจากใช้น้ำระบบหมุนเวียนเข้าสู่ระบบ และชุดคอนเดนเซอร์ดักไอสาร
  • ดักไอสารทำละลายระหว่างการกลั่นตัวอย่าง
  • ไม่มีเสียงรบกวนและการปล่อยความร้อนในโหมดสแตนด์บาย
  • ลดการใช้พลังงานเนื่องจากการระบายความร้อนมีประสิทธิภาพสูง