BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

ผลิตภัณฑ์ «Lyovapor™ L-300 Pro Modular»

สำหรับตัวอย่างที่มีปริมาณมาก

Solution «LyovaporTM L-300 Pro Modular»

หากต้องการอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา ใช้งานง่าย สามารถตรวจสอบวิธีการดำเนินงานได้ และไม่ต้องทำความสะอาดหลังจากใช้งาน ผลิตภัณฑ์ «Lyovapor™ L-300 Pro Modular» ของเรานำเสนอวิธีการทำงานต่างๆ แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ มีระบบบันทึกข้อมูลและสร้างแผนภูมิแบบทันที รวมถึงระบบทำความสะอาดคอนเดนเซอร์ผลิตน้ำแข็งแบบอัตโนมัติ

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

การใช้งานสะดวก

 • แผงควบคุมแบบหน้าจอสัมผัสที่ชัดเจนและใช้งานง่าย
 • วิธีการทำงานแบบตั้งโปรแกรมและควบคุมตัวจับเวลาได้ (แรงดันและอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์)
 • ซอฟต์แวร์ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างและจัดการวิธีการทำงาน การบันทึกข้อมูล และการจัดทำรายงาน
 • การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อแสดงสถานะการดำเนินงาน

สามารถทำซ้ำได้

 • บันทึกค่าพารามิเตอร์กระบวนการทำงานที่สำคัญทั้งหมดได้ในการ์ด SD 
 • การวิเคราะห์จุดยุติของตัวอย่าง 
  • การทดสอบความแตกต่างของอุณหภูมิ 
  • การทดสอบความแตกต่างของแรงดัน 
  • การทดสอบการเพิ่มแรงดัน 
 • กระบวนการทำซ้ำเนื่องด้วยค่าพารามิเตอร์ที่มีเสถียรภาพ
  • อุณหภูมิการทำความเย็น -105 °C
  • ความแตกต่างอุณหภูมิของชั้นวาง ±1 °C
  • แรงดันสุญญากาศ

ประหยัด

 • พร้อมใช้งานตลอดเวลาด้วยคอนเดนเซอร์แบบคู่
 • การทำความสะอาดอัตโนมัติเต็มรูปแบบของคอนเดนเซอร์ผลิตน้ำแข็ง 
 • ชุดทำแห้งจะเปิดใช้ระบบหยุดทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีก๊าซเฉื่อย
ภาพรวม
Your solution «LyovaporTM L-300 Pro Modular»

บริการและสนับสนุน

 • บริการช่วยเหลือสำหรับการทำงานเฉพาะทาง
 • รองรับวิธีการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
 • สายด่วนบริการลูกค้า
 • โปรแกรมบำรุงรักษาอุปกรณ์
 • อุปกรณ์ได้มาตรฐาน GMP
 • บริการและเอกสารข้อมูล (IQ/OQ)
Solution «LyovaporTM L-300 Pro Modular»

ผลิตภัณฑ์ที่นำมาประยุกต์ใช้