BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

SpeedExtractor E-914/E-916

ให้ความเร็วสูงสุดและปริมาณผลลัพธ์ที่ได้ในระดับสูง

SpeedExtractor E-916

SpeedExtractor (เครื่องสกัดด้วยอุณหภูมิและความดันสูง) ผลิตภัณฑ์สำหรับการสกัดด้วยตัวทำ ละลายแบบแรงดัน (PSE) เพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบได้ 6 ตัวอย่างพร้อมกัน ช่วยให้การเตรียม ตัวอย่างของคุณง่ายขึ้น ตลอดจนรวบรวมตัวอย่างสารสกัดที่พร้อมใช้งาน

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

ปริมาณผลลัพธ์ที่ได้มีระดับสูง

 • เร็วกว่าเครื่องมือ PSE อื่นๆ ถึง 6 เท่า เนื่องจากการสกัดหลายตัวอย่างพร้อมกัน
 • สามารถทำการสกัดได้มากถึง 96 ตัวอย่างภายในช่วงเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง
 • เร่งกระบวนการสกัดและสร้างผลลัพธ์สุดท้ายได้ภายในหนึ่งวันทำงาน
 • ลดจำนวนการทำซ้ำเนื่องจากสภาวะการสกัดตัวอย่างทำได้มากถึง 6 ตัวอย่าง

ใช้งานง่าย

 • ด้วยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของเซลล์บรรจุตัวอย่าง ทำให้ง่ายต่อการโหลดตัวอย่างและ การประกอบเซลล์
 • การทำงานอัตโนมัติระดับสูงช่วยประหยัดเวลาที่ใช้ในการเตรียมตัวอย่างและเพิ่มระดับความ ปลอดภัย
 • การทำงานที่รวดเร็ว ไร้ความผิดพลาด และสามารถทำซ้ำได้โดยมีการประกอบเซลล์บรรจุ ตัวอย่างเพียง 4 ชิ้นส่วน
 • การปิดแบบอัตโนมัติช่วยลดความผิดพลาดและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

ต้นทุนการทำงานต่ำ

 • ครอบคลุมกระบวนการทำงานและผสานรวมการระเหยและการเตรียมความเข้มข้นหลาย ตัวอย่างพร้อมกันได้
 • ภาชนะรองรับสารที่สกัดได้มีส่วนรองรับสารเข้มข้นด้านล่าง (Appendix) ทำให้สามารถ่ายเท สิ่งที่สกัดออกได้ง่าย
 • ลดการใช้ตัวทำละลายและสิ่งสิ้นเปลืองส่งผลให้เกิดต้นทุนในการทำงานที่ต่ำ
 • ประหยัดพลังงานและต้นทุนด้วยโหมด ECO สำหรับการควบคุมตัวทำความร้อนแบบอัตโนมัติ
Features
Parallel workflow for high throughput

ดาเนินงานได้พร้อมกันเพื่อการ วิเคราะห์ตัวอย่างในจานวนมาก

จานวนตัวอย่างในการทดสอบเพิ่มมาก ขึ้นด้วยการทางานร่วมกันของการ สกัดและการระเหยแบบหลายตัวอย่าง พร้อมกัน สามารถใช้เครื่องแก้วในชุด SpeedExtractor ร่วมกับ Syncore® Analyst และ Multivapor™ ได

Automated sealing

การปิดผนึกแบบอัตโนมัต

การปิดผนึกเซลล์สกัดที่ปลอดภัยและ เชื่อถือได้ในรูปแบบอัตโนมัติโดยใช้ หลักการปิดผนึกที่เป็นเอกลักษณ์และ รับประกันได้ถึงผลลัพธ์ที่สามารถทา ซาได้

Extraction made easy

การสกัดตัวอย่างง่ายและสะดวก

SpeedExtractor E-914 / E-916 ใช้ งานง่ายและสะดวก เพียงกดปุ่ม ระบบจะเริ่มการสกัดตามวิธีการที่ กาหนดไว้ได้ถึง 6 ตัวอย่างพร้อมกัน

Highest flexibility

รองรับการสกัดได้หลากหลาย

สกัดตัวอย่างด้วยวิธีการที่มี ประสิทธิภาพสูงด้วยการตั้งค่า พารามิเตอร์ที่หลากหลายในการ ทางาน (30 – 200 °C; 50 – 150 บาร์) และเซลล์สกัดหลายแบบ (E-916: 10, 20, 40 มล.; E-914: 40, 80, 120 มล.)

Reliable recording

การบันทึกที่เชื่อถือได้

ซอฟต์แวร์ SpeedExtractorRecordTM ช่วยให้สามารถจัดการและบันทึกวิธี การทางาน การแสดงผลกราฟิก และ เอกสารต่างๆ

Wide application spectrum

รองรับการใช้งานได้หลากหลาย

ครอบคลุมช่วงอุณหภูมิ a และแรง ดัน b รองรับตัวอย่างที่มีปริมาตร ตั้งแต่ 1 ถึง 120 มล. c และสามารถ ใช้กับสารละลายได้ถึง 4 ตัว d ทาให้สามารถสกัดองค์ประกอบของ ตัวอย่างที่ซับซ้อนได้โดยได้สารกลับ คืนมาในอัตราที่สูง e หลังจากการ วิเคราะห์

Additional features

วีดีโอผลิตภัณฑ์

ผล ิตภัณฑ ์ท ี่เก ี่ยวข ้ อง