BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Mixer B-400 (เครื่องบด)

เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับการเตรียมตัวอย่าง

b-400_right_01

Mixer B-400 (เครื่องบด) มีประสิทธิภาพสูงในการบดตัวอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันและสามารถ ใช้งานได้ง่าย ถือเป็นเครื่องมือที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเตรียมตัวอย่างสำหรับกระบวนการ วิเคราะห์ของคุณ

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

มีความยืดหยุ่น

 • สามารถบดตัวอย่างได้แม้ว่าจะมีน้ำ ไขมัน หรือเส้นใยอยู่ในปริมาณสูง
 • สามารถใช้ร่วมกับการตรวจสอบองค์ประกอบธาตุในตัวอย่างได้ เนื่องจากใช้มีดที่ผลิตจาก วัสดุเซรามิกคุณภาพสูง
 • สามารถใช้ร่วมกับการทดสอบทางจุลชีววิทยาเนื่องจากวัสดุที่ใช้สามารถผ่านกระบวนการฆ่า เชื้อได้
 • สามารถใช้ร่วมกับตัวอย่างอุณหภูมิต่ำในกรณีของตัวอย่างแช่แข็ง

ใช้งานง่าย

 • กระบวนการบดชิ้นงานดำเนินการได้ไม่ยุ่งยาก
 • สามารถปรับความเร็วได้โดยอัตโนมัติในกรณีเกิดแรงเสียดทานสูง
 • ตอบสนองความต้องการด้านการทำงานและฟังก์ชันใช้งานที่ปลอดภัยได้ในระดับสูงสุด

สามารถทำซ้ำได้

 • อัตราการคืนกลับของตัวอย่างสูงและการเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำเนื่องจากการกระจายตัวของ ขนาดอนุภาคที่ดี
 • ไม่มีการสลายตัวทางความร้อนเนื่องจากใช้ระยะเวลาในการบดที่สั้น
 • ไม่มีผลกระทบที่ตามมาจากขั้นตอนการทำความสะอาด
 • ปราศจากการปนเปื้อนเนื่องจากใช้มีดที่ผลิตจากเซรามิก
Features
B-400_front_313183-1330.jpg

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

Mixer B-400 (เครื่องผสม) ของ BUCHI ช่วยลดจำนวนครั้งของการวิเคราะห์สารจำเป็นต่อตัวอย่าง เนื่องจากตัวอย่างมีเนื้อเดียวกันอย่างสมบูรณ์

B-400_Detail_313183-1284.jpg

รุ่นพิเศษสำหรับการวิเคราะห์จุลธาตุ

สำหรับการวิเคราะห์จุลธาตุ ตัวอย่างที่ผ่านการผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วจะต้องปราศจากการปนเปื้อน เครื่องผสม B-400 มีรุ่นพิเศษ ซึ่งส่วนประกอบที่ต้องสัมผัสกับตัวอย่างนั้นมีการผลิตขึ้นจากแก้วโบโรซิลิเกท พลาสติกที่ไม่เกิดปฏิกิริยา (PP และ PEEK) หรือไทเทเนียม รวมถึงมีดบดที่ผลิตจากเซรามิกคุณภาพสูง

B-400_Detail_313183-1279.jpg

การทดสอบตัวอย่างจุลชีพ

สำหรับการทดสอบตัวอย่างจุลชีพ สภาวะปลอดเชื้อถือเป็นสิ่งจำเป็นที่สำคัญที่สุด แผ่นเมมเบรน PVDF ช่วยให้สามารถใช้เครื่องฆ่าเชื้อได้กับส่วนประกอบทั้งหมดที่ต้องมีการสัมผัสกับตัวอย่าง

E-816_HE_B-400_F-108_313183-1165.jpg

ความปลอดภัยที่เหนือกว่า

เครื่องผสม B-400 ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการด้วยเครื่องหมาย GS ซึ่งหมายถึง “ผ่านการทดสอบความปลอดภัยแล้ว” โดยมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสูงสุดด้าน การทำงานและการใช้งานอย่างปลอดภัย คุณสมบัติหลักของเครื่อง ได้แก่: มีดบดของเครื่องผสมจะหมุนได้ต่อเมื่อปิดฝานิรภัยแล้วเท่านัน้ ในกรณีที่มีการเปิดฝาขณะที่ เครื่องกำลังทำการผสม มีดบดจะหยุดหมุนโดยอัตโนมัติ