Hydrolysis Unit E-416 / B-411 (ไฮโดรไลซิส)

คุ้มค่าการลงทุนและเป็นไปตามมาตรฐาน

Hydrolysis Unit E-416 / B-411

Hydrolysis Units E-416 และ B-411 (ไฮโดรไลซิส) ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและความ รวดเร็วในการไฮโดรไลซิสด้วยกรดสำหรับตัวอย่างได้มากถึง 6 ตัวอย่างในเวลาเดียวกัน อีกทั้งยัง สอดคล้องตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรองสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณไขมันทั้งหมด

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

ตรงตามมาตรฐาน

  • เป็นไปตามข้อกำหนดอย่างเป็นทางการ (เช่น AOAC, ISO, DIN)
  • สามารถทำซ้ำได้ เนื่องจากกระบวนการได้รับมาตรฐานและมีความละเอียดถี่ถ้วนสูง

ปลอดภัย

  • การถ่ายโอนที่สะดวกระหว่างกระบวนการไฮโดรไลซิสโดยไม่มีการสัมผัสตัวอย่าง
  • การปิดผนึกที่มีประสิทธิภาพช่วยหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของควันพิษ

การดำเนินการต่อเนื่อง

  • การถ่ายโอนความร้อนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพไปยังตัวอย่างด้วยวิธีการแผ่รังสีอินฟราเรด (IR)
  • สามารถดำเนินการไฮโดรไลซิส การกรอง และการชะล้างต่อเนื่องกันได้มากถึง 6 ตัวอย่าง
  • เครื่องแก้วรองรับหลังจากไฮโดรไลซิสออกแบบมาสำหรับให้ใช้ร่วมกับเครื่องสกัด E-816 หรือ B-811 ได้โดยตรง
จุดเด่น
09_313183-1586.jpg

ข้อดีที่เห็นได้อย่างชัดเจน

การทำไฮโดรไลซิสพร้อมกัน 4 หรือ 6 ตัวอย่าง / การกรองที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ / การใช้งานที่ง่ายไม่ยุ่งยาก / ไร้กลิ่นรบกวน / ตรงตามมาตรฐาน AOAC และ LMBG § 35 (G)

09_Labor_D&E.jpg

การใช้งานรูปแบบต่างๆ

รับประโยชน์แบบเต็มๆ จากกระบวนการกรองและล้างตัวอย่างพร้อมกัน 4 หรือ 6 ตัวอย่าง Hydrolysis Units (เครื่องไฮโดรไลซิส) E-416 หรือ B-411 ของ BUCHI คือส่วนสำคัญที่ทำให้การวิเคราะห์หาไขมันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ในอาหารและอาหารสัตว์ รวมทั้งยังสามารถใช้ได้กับการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการไปจนถึงการตรวจสอบกระบวนการ