Extraction Unit E-812 / E-816 SOX

การทดสอบไขมันแบบอัตโนมัติและรวดเร็ว

E-816 SOX

การทดสอบไขมันในตัวอย่างของอาหารและอาหารสัตว์แบบ 2 หรือ 6 ตัวอย่างในเวลาเดียวกัน ด้วยการสกัดแบบ Soxhlet แบบอัตโนมัติ จึงทำให้ E-812 / E-816 SOX มีหลักการทำงานที่
 

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา

 • ทดสอบตัวอย่างได้ 6 ตัวอย่างพร้อมกัน
 • ลดการใช้ตัวทำละลายและต้นทุนค่าใช้จ่ายต่ำลง
 • การให้ความร้อนที่รวดเร็วด้วยแผ่นเซรามิกและตำแหน่งให้ความร้อนเฉพาะ
 • สามารถทำซ้ำได้ในระดับดีเยี่ยมเนื่องจากระบบควบคุมรอบและเวลา

ใช้งานง่าย

 • เลือกวิธีทำงานของทั้งกระบวนการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมถึงการล้างและการทำแห้ง
 • เลือกพลังงานความร้อนได้อย่างชาญฉลาดโดยใช้ฐานข้อมูลตัวทำละลาย
 • การทำงานที่ไม่ต้องเฝ้าดูตลอดเวลาจากการตรวจติดตามรอบการทำงานและ/หรือเวลา

ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน

 • ลดการกระจายไอพิษของตัวทำละลายด้วยระบบการปิดผนึกที่แน่นหนาและตัวควบแน่นที่มี ประสิทธิภาพ
 • ตัวทำละลายที่ใช้ในการสกัดสามารถนำมาใช้ได้ใหม่มากถึง 90% ด้วยคอนเดนเซอร์ที่ช่วย,ควบคุมการสกัดที่มีประสิทธิภาพ
 • ไม่มีความเสี่ยงจากความร้อนเนื่องจากมีแผ่นป้องกันด้านหน้าเครื่องและการควบคุมความร้อน ที่มีประสิทธิภาพ
 • การกำหนดค่าของ SOX เป็นไปตามข้อกำหนดของเครื่องมือการสกัดแบบ Soxhlet
จุดเด่น
E-812_SOX_Detail_313183-1271.jpg

คุณสมบัติเฉพาะตัว: การเร่งการสกัดแบบ Soxhlet และการสกัดอัตโนมัติ

การสกัดแบบ Soxhlet เป็นวิธีการมาตรฐานสำหรับการสกัดหลายรูปแบบ เช่น การหาปริมาณไขมันรวม การปรับระดับการทำงานช่วยให้ผลผลิตต่อรอบการทำงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การสกัดแบบ Soxhlet มีทั้งความรวดเร็วและประสิทธิภาพ

E-812_Display_313183-1032.jpg

เมนูที่ออกแบบอย่างชาญฉลาดและฐานข้อมูลตัวทำละลาย

ใช้งานง่ายตั้งแต่เริ่มแรก เพียงแค่เลือกตัวทำละลายที่ต้องการ จากนั้นระบบจะโหลดการตั้งค่าของตัวทำละลายดังกล่าวทันที ไม่จำเป็นต้องเสียเวลากับงานด้านแอพพลิเคชั่น

E 812 Tank_ws_2.jpg

ประสิทธิภาพสูงสุดในการนำตัวทำละลายกลับมาใช้ใหม่

ขวดฉนวนพร้อมคอนเดนเซอร์ช่วยป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์ ถึงแม้จะใช้ปิโตรเลียมอีเทอร์

E 816 Heating plate 2.jpg

ให้ความร้อนได้อย่างรวดเร็ว

พื้นผิวเซรามิกพร้อมโซนการให้ความร้อนแยกส่วนในตัว แผ่นความร้อนทุกแผ่นสามารถเพิ่มอุณหภูมิจนถึงจุดเดือดได้ภายในห้านาที

วีดีโอผลิตภัณฑ์