Extraction System B-811 / B-811 LSV

การสกัดที่รองรับตัวทำละลายที่หลากหลาย

Extraction System B-811 / B-811 LSV

มั่นใจได้เมื่อต้องดำเนินการจัดเตรียมตัวอย่างอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการวิเคราะห์สารตกค้าง และสารปนเปื้อน โดยผลิตภัณฑ์นี้จะเข้ามาช่วยในการทำงานของคุณด้วยวิธีการสกัดที่หลากหลาย ของ Extraction System B-811

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ

 • การสกัดแบบ Soxhlet, การสกัด Soxhlet แบบอุ่น, การสกัดแบบร้อน และการสกัดแบบต่อเนื่อง บนอุปกรณ์เดียวกัน
 • ผสานรวมคุณประโยชน์ของการสกัดแบบ Soxhlet และแบบ Randall ในเครื่องเดียวกัน
 • สามารถใช้กับการทดสอบที่มีปริมาณสารที่ต้องการวิเคราะห์ในระดับต่ำได้ เนื่องจากสามารถ ใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมกับตัวอย่างในจำนวนที่มากกว่าปกติถึง 60% (อุปกรณ์ LSV)
 • รองรับตัวทำละลายและตัวอย่างที่หลากหลาย

เชื่อถือได้

 • เครื่องมือปราศจากการปนเปื้อนเนื่องจากชิ้นส่วนต่างๆ ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ
 • ไม่ต้องทำการทดสอบค่าแบลงค์ (Blank) เนื่องจากผลกระทบจากตะกอนตกค้างถูกกำจัดออก หมด
 • การทำงานที่มีประสิทธิภาพด้วยการทำให้แห้งภายใต้สภาวะก๊าซเฉื่อย

ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน

 • เฝ้าสังเกตได้ทุกกระบวนการด้วยอุปกรณ์เครื่องแก้วที่มองเห็นได้
 • ลดการสูญเสียตัวทำละลายโดยอาศัยตัวควบแน่นที่มีประสิทธิภาพสูง
 • ไม่มีความเสี่ยงจากความร้อนเนื่องจากมีแผ่นป้องกันด้านหน้าเครื่องและการควบคุมความร้อน ที่มีประสิทธิภาพ
 • ครอบคลุมการทำงานตามมาตรฐานรับรองเมื่อใช้การสกัดแบบ Soxhlet
จุดเด่น
Compliant Soxhlet extraction

วิธีการสกัดแบบ Soxhlet ที่ได้ มาตรฐาน

การสกัดแบบ Soxhlet สอดคล้องกับ วิธีการมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง อย่างเป็นทางการสาหรับการทดสอบ ไขมันรวมในตัวอย่างอาหารและ อาหารสัตว

Optimized sample size

ขนาดตัวอย่างเหมาะสม

B-811 LSV รองรับตัวอย่างได้มาก ขึ้น ทาให้ได้ปริมาณตัวอย่างสูงขึ้น เพิ่มขีดจากัดการตรวจจับของสารที่ วิเคราะห์ เครื่องแก้วสามารถมีขนาด ใหญ่ขึ้นสูงสุด 60%

Sample level adjustment

การปรับระดับตัวอย่าง

การปรับระดับสารละลายด้วย เซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับ 1 ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพและได้ผลผลิตต่อรอบ การทางานของการสกัดแบบ Soxhlet เพิ่มขึ้น

Wide application spectrum

รองรับการใช้งานได้หลากหลาย

ใช้ตัวทาละลายที่มีจุดเดือดได้สูงถึง 150 °C โดยภายในเครื่องจะมีแผ่นให้ ความร้อน 2 ตาแหน่งต่อการสกัดหนึ่ง ตัวอย่าง พร้อมระบบการให้ความร้อน ที่มีประสิทธิภาพสูง

Working under fully inert conditions

การทางานภายใต้สภาวะเฉื่อย

ส่วนประกอบทั้งหมดที่สัมผัสกับ ตัวอย่างเป็นส่วนประกอบที่ไม่ก่อให้ เกิดปฏิกิริยา ดังนั้นจึงไม่เกิดปัญหา ตัวอย่างปนเปื้อนหรือสารเติมแต่ง ตกค้างในข้อต่อต่างๆ

Higher safety standards

มาตรฐานความปลอดภัย

ข้อต่อมีความแน่นหนาและมีแผ่นกัน หน้าเครื่องเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ ปฏิบัติงาน  นอกจากนี้ ระบบยังมีการ ตรวจสอบด้านต่างๆ ตลอดเวลา ทั้ง นาหล่อเย็น ระดับตัวทาละลาย และ แผ่นให้ความร้อน

เสียงจากลูกค้า

"Reliable product, extraction can run overnight, safe handling of volatile samples." Since 1989 the BUCHI Rotavapor is familiar in our research lab. BUCHI Rotavapors are safe and provide a very good working method. The pump has definitely simplified processes. We have passed from days to only hours of work. BUCHI's service has always been impeccable.

Prof. Marina Lasagni
University of Milan, Italy

ผล ิตภัณฑ ์ท ี่เก ี่ยวข ้ อง