คุณอยู่ที่นี่

แนวทาง «การสกัดไขมันแบบรวดเร็ว»

การสกัดไขมันอย่างรวดเร็วด้วยการสกัดแบบร้อน

E-816_HE_B-400_F-108_313183-1143.jpg

คุณมองหาวิธีที่รวดเร็วและประหยัดในการสกัดไขมันในตัวอย่างอาหารและอาหารสัตว์ เรามีผลิตภัณฑ์ การสกัดร้อนแบบร้อนด้วยวิธีอัตโนมัติ (Randall) ที่สามารถทดสอบ 6 ตัวอย่างได้ภายในไม่ถึง 40 นาที

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

ประหยัด

 • ประหยัดเงินและเวลาด้วยการใช้เทคนิคการสกัดแบบร้อน (< 40 นาที) สำหรับการสกัดไขมัน
 • ลดการสิ้นเปลืองตัวทำละลาย
 • ประหยัดเนื้อที่
 • สามารถทดสอบไขมันโดยตรงและไม่ต้องผ่านการไฮโดรไลซิสก่อนการสกัดเมื่อเทียบกับการสกัดแบบอื่น

ใช้งานง่าย

 • มีโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใช้งานโดยไม่ต้องดูแลควบคุมหน้าเครื่อง
 • การทำงานทั้ง 3 ขั้นตอนเป็นไปแบบอัตโนมัติ (การสกัด การล้างและการระเหยให้แห้ง)

ปลอดภัย

 • ให้ความปลอดภัยต่อผู้ควบคุมโดยปราศจากอันตรายใดๆ ในการกำกับดูแลตลอดทั้งกระบวนการ
 • ใช้ตัวทำละลายน้อย เนื่องจากมีคอนเดนเซอร์ที่ช่วยควบแน่นตัวทำละลายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งถังเก็บตัวทำละลายด้านหลังเครื่อง
ภาพรวม
09_313183-2066.jpg

ผลิตภัณฑ์ที่นำมาประยุกต์ใช้

09_313183-1884.jpg

บริการและสนับสนุน

 • มีข้อมูลครอบคลุมสำหรับตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ
 • บริการช่วยเหลือสำหรับการทำงานเฉพาะทาง
 • เอกสาร IQ/OQ ที่ได้รับอนุญาต
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมและสัมมนา
 • โปรแกรมบำรุงรักษาอุปกรณ์รวมถึงการตรวจสอบตาม IQ/OQ
 • บริการสายด่วนช่วยป้องกันปัญหาจากการต้องหยุดทำงาน