คุณอยู่ที่นี่

ผลิตภัณฑ์ «การสกัดแบบต่อเนื่อง»

การทดสอบไขมันด้วยการสกัดแบบต่อเนื่อง

Solution Extraction Economic

หากคุณกำลังมองหาวิธีการสกัดไขมันในตัวอย่างอาหารและอาหารสัตว์ในรูปแบบอัตโนมัติและเชื่อถือได้ เราขอนำเสนอผลิตภัณฑ์การสกัดแบบต่อเนื่องที่สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังให้ผลการทดสอบซ้ำที่มีความแม่นยำสูง

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

ประหยัด

 • ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากใช้ตัวทำละลายลดลง
 • อัตราการนำตัวทำละลายกลับมาใช้ใหม่สูงกว่า 90 % เนื่องจากมีถังเก็บสารละลายด้านหลังเครื่อง

สะดวก

 • เลือกวิธีทำงานได้อย่างรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งานด้วยฐานข้อมูลตัวทำละลายที่มีประสิทธิภาพ
 • สามารถใช้ทิมเบิลแก้วจากขั้นตอนไฮโดรไลซิสกับเครื่องสกัดได้
 • สามารถทำงานทั้งสองขั้นตอนแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีผู้ควบคุมดูแล

รวดเร็วและเชื่อถือได้

 • เร็วกว่าการสกัดที่ใช้ชุดเครื่องแก้วแบบดั้งเดิมถึงสี่เท่า
 • ให้ผลการทดสอบซ้ำที่เชื่อถือได้เนื่องจากมีการทำงานแบบอัตโนมัติทั้งสองขั้นตอนและตัวอย่างกับสารที่สกัดได้แยกออกจากกันอย่างชัดเจน
 • กระบวนการทำงานเป็นไปตามวิธีการมาตรฐานที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ (เช่น ISO, LFGB)

เสียงจากลูกค้า

"เครื่องสกัด E-816 ECE ของ BUCHI ใช้งานง่ายเหมือนกับเครื่อง E-816 Soxhlet และให้ผลลัพธ์ในระดับที่เทียบเคียงกัน อีกทั้งยังสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว สะดวก และใช้ตัวทำละลายในปริมาณน้อย"  

Dr. Mattias Fricker
Food control, Canton of Zug, Switzerland
ภาพรวม
Extraction economic_laboratory_2

บริการและสนับสนุน

 • มีข้อมูลครอบคลุมสำหรับตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ
 • บริการช่วยเหลือสำหรับการทำงานเฉพาะทาง
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมและสัมมนา
 • บริการสายด่วนช่วยป้องกันปัญหาจากการต้องหยุดทำงาน