คุณอยู่ที่นี่

ผลิตภัณฑ์ «การสกัดทั่วไป»

การสกัดที่รองรับตัวทำละลายที่หลากหลาย

B-811_B-400_F-108_313183-1294.jpg

คุณต้องการผลิตภัณฑ์แบบอัตโนมัติที่มีความยืดหยุ่น เพื่อทดสอบสกัดตัวอย่างที่หลากหลายโดยไม่ต้อง เปลี่ยนเครื่องแก้ว ผลิตภัณฑ์ “การสกัดทั่วไป” สามารถตรวจสอบสารปนเปื้อนและสารตกค้างพร้อมกับ การสกัดไขมันคลาสสิก

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

การประยุกต์ใช้ที่หลากหลาย

 • การสกัด Soxhlet ของสาร persistent organic pollutants (POP) โคลนตะกอนและตัวอย่างอากาศ (PUF, XAD)
 • การสกัดสารปนเปื้อนและสารตกค้าง เช่น สารกำจัดศัตรูพืช สารเคมีกำจัดวัชพืชและไดออกซินจากวัตถุดิบรวมถึงอาหารและอาหารสัตว์
 • การทดสอบไขมันหรือไขมันรวมในอาหารและอาหารสัตว์

รวดเร็วและยืดหยุ่น

 • ความยืดหยุ่นสูงสุดโดยการใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันสี่แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนชุดเครื่องแก้ว
 • ใช้เวลาวิเคราะห์น้อยเนื่องจากการทำงานโดยอัตโนมัติของกระบวนการการสกัดและการไฮโดรไลซิสหรือการระเหยหลายตัวอย่างพร้อมกัน

ประหยัดและเชื่อถือได้

 • สามารถตรวจสอบระดับการปนเปื้อนต่ำโดยใช้ปริมาณตัวอย่างจำนวนมากในการสกัด (LSV)
 • ให้ความปลอดภัยต่อผู้ควบคุมโดยปราศจากอันตรายใดๆ ในการกำกับดูแลตลอดทั้งกระบวนการ
 • สามารถประยุกต์ใช้กับก๊าซเฉื่อยเพื่อป้องกันการออกซิไดซ์ของตัวอย่างทดสอบ
ภาพรวม
09_313183-2036.jpg

บริการและสนับสนุน

 • มีข้อมูลครอบคลุมสำหรับตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ
 • บริการช่วยเหลือสำหรับการทำงานเฉพาะทาง
 • เอกสาร IQ/OQ ที่ได้รับอนุญาต
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมและสัมมนา
 • โปรแกรมบำรุงรักษาอุปกรณ์รวมถึงการตรวจสอบตาม IQ/OQ
 • บริการสายด่วนช่วยป้องกันปัญหาจากการต้องหยุดทำงาน