คุณอยู่ที่นี่

ผลิตภัณฑ์และบริการ

สำหรับ 80 ปีที่ผ่านมา บริษัท BUCHI เป็นผู้นำทางด้านการแก้ไขปัญหาในห้องปฏิบัติการสำหรับงานด้านการวิจัยและพัฒนา, การควบคุมคุณภาพ และการผลิตอย่างแพร่หลายทั่วโลก

ดาวน์โหลด PDF
NIRSolutions™
เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด