คุณอยู่ที่นี่

เภสัชกรรม

การค้นพบและพัฒนายาสำหรับอุตสาหกรรมเภสัชกรรมจำเป็นต้องมีการเตรียมตัวอย่างและการวิเคราะห์ที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับBUCHI นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้และครอบคลุมสำหรับห้องปฏิบัติการทางเภสัชกรรม

AstraZeneca Pharma India Ltd., India

กรณีศึกษา – Rotavapor® R-220 SE (เครื่องระเหยสารแบบหมุน) สำหรับการทำแห้งและการกลั่น

"เครื่องระเหยสารแบบหมุนเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับห้องทดลอง โดยชื่อของ BUCHI เป็นที่ยอมรับสำหรับการประยุกต์ใช้งานในลักษณะนี้เนื่องด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความทนทานของเครื่องมือ อีกทั้งยังมีหลากหลายรุ่นให้เลือกใช้งานตามความต้องการหรือรูปแบบการใช้งานที่เฉพาะตัว ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่เพียงรองรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการเท่านั้น แต่ยังพร้อมใช้งานในกระบวนการผลิตระดับกึ่งอุตสาหกรรมอีกด้วย"

ดร.เค.เอส.ไบหด์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอสทราซีเนกา ฟาร์มา อินเดีย จำกัด ประเทศอินเดีย