คุณอยู่ที่นี่

อาหารและเครื่องดื่ม

มาตรการที่มีผลบังคับใช้เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความซื่อสัตย์และความโปร่งใสในอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงกระบวนการผลิตอาหารที่มีประสิทธิภาพและเป็นผลดีต่อสุขภาพ ตลอดจนการพัฒนาอาหารที่มีการเติมสารอาหารเพื่อคุณประโยชน์เพิ่มเติม เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความท้าทายในการผลิตและวิเคราะห์อาหารและเครื่องดื่มในยุคปัจจุบันBUCHI นำเสนอวิธีการอ้างอิงแบบดั้งเดิมและเทคโนโลยี Near Infrared Spectroscopy (NIR) สำหรับการวิเคราะห์อาหาร และยังแสดงให้เห็นภาพกระบวนการผลิตที่ใช้การทำแห้งแบบพ่นฝอยและการทำเอนแคปซูเลชั่นด้วย

Determination of protein in wheat flour samples

กรณีศึกษา – การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในตัวอย่างแป้งสาลี

"ระบบเจลดาห์ลอัตโนมัติเป็นระบบที่เป็นมิตรทั้งต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถช่วยวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในแป้งสาลี ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารของเรา"

นายซาคิบ อารีฟ ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพเมล็ดข้าว PARC ประเทศปากีสถาน