คุณอยู่ที่นี่

อาหารปศุสัตว์ (อาหารสัตว์เลี้ยง)

สำหรับกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพนั้น การคิดค้นสูตรอาหารสัตว์จำนวนมากที่เริ่มต้นจากวัตถุดิบและส่วนผสมสูตรสำเร็จที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จะต้องใช้เทคโนโลยีการคิดค้นสูตรและการวิเคราะห์ที่แม่นยำและยืดหยุ่นBUCHI นำเสนอผลิตภัณฑ์เฉพาะเพื่อห่วงโซ่คุณค่าที่มีความครอบคลุมเป็นพิเศษ: ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา การควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการ ไปจนถึงสายการผลิต
 

Animal feed ingredients

กรณีศึกษา – การวิเคราะห์ส่วนผสมอาหารสัตว์ที่ใช้ในการผลิต

"ผลิตภัณฑ์ NIRMaster (เครื่องสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดสำหรับสายการผลิต) ของ BUCHI ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเราในการควบคุมการทดสอบคุณภาพของส่วนผสมอาหารสัตว์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตและอาหารสัตว์สำเร็จรูปที่ได้รับการนำออกจำหน่าย นอกจากจะช่วยลดต้นทุนให้กับธุรกิจของเราแล้ว ผลิตภัณฑ์นี้ยังช่วยปรับปรุงคุณภาพการให้บริการได้อีกด้วย"

ดร.มาร์ก มัลพาส ผู้จัดการฝ่ายการค้าบริษัท Lloyd's Animal Feeds ประเทศสหราชอาณาจักร