คุณอยู่ที่นี่

การวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม

การคำนวณหาสารพิษในเมทริกซ์ด้านอาหารและสิ่งแวดล้อมจะต้องใช้การเตรียมตัวอย่างและการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพBUCHI นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมสำหรับขั้นตอนกระบวนการเก็บตัวอย่างที่เชื่อถือได้ ยืดหยุ่น และปลอดภัย ที่พร้อมนำไปใช้ในห้องปฏิบัติการสำหรับการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ

EPA compliant due to sufficient solvent recovery

กรณีศึกษา – การปฏิบัติตามข้อกำหนด EPA จากการบำบัดตัวทำละลายอย่างเพียงพอ

"Syncore® (เครื่องระเหยสารแบบหลายตัวอย่าง) มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความเข้มข้นให้กับตัวอย่างของเรา"

ท็อด โคปีสกินสกี้ ผู้จัดการประจำห้องปฏิบัติการ