การเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการทำงานในห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

ฟรี คู่มือแนะนำการวิเคราะห์ปริมาณสารพิษที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม

เพื่อทราบถึงภาพรวมพื้นฐานของกระบวนการที่ใช้ในห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการเตรียมและวิเคราะห์ตัวอย่างที่ท้าทายซึ่งประกอบด้วย ของเสีย น้ำเสีย ดินตะกอน กากตะกอน และอากาศ เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ:

  • ตัวอย่าง สารที่สนใจวิเคราะห์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมลพิษสิ่งแวดล้อม
  • ขั้นตอนการทำงานทั้งหมดสำหรับการเตรียมตัวอย่างและการวิเคราะห์สำหรับเมทริกซ์ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ
  • เครื่องมือและอุปกรณ์เสริมสำหรับการสกัด การทำให้สารความเข้มข้นขึ้น การย่อย และการกลั่น ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม

ใช้คำแนะนำเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดในห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของคุณเอง

 
1 Start 2 Complete
"เรามีความประสงค์จะส่งข้อมูลถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพลิเคชั่นโน็ต, คู่มือการใช้งาน, webinar, และการเชิญเข้าร่วมสัมมนา ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ดังนั้นทางบูชิจึงขออนุญาติติดต่อกับลูกค้าของเรา ทั้งนี้คุณลูกค้าสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและวิธีที่เราใช้รวมถึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ในนโยบายส่วนบุคคลของเรา"