BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

วิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอยและวิธีการห่อหุ้มสารสำคัญ

การผลิตอนุภาคสำหรับระดับห้องปฏิบัติการ

การพิสูจน์ของ BUCHI ที่น่าเชื่อถือและวิธีการอันอเนกประสงค์สำหรับการทำแห้งแบบพ่นฝอยและการห่อหุ้มอนุภาคให้อยู่ในรูปของแคปซูลที่ครอบคลุมถึงการใช้งานอันหลากหลาย ค้นพบวิธีการที่ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายสำหรับการวิจัยและพัฒนาในรูปแบบการสร้างอนุภาค

Tabs