BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

การเตรียมตัวอย่างด้วยวิธีโครมาโตกราฟี

สมรรถนะและความยืดหยุ่นที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ไม่ว่าความซับซ้อนหรือระดับของกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ของคุณจะเป็นอย่างไร ระบบเตรียมตัวอย่างด้วยวิธีโครมาโตกราฟีของ BUCHI ออกแบบมาเพื่อให้มีความยืดหยุ่น ในกรณีที่ต้องการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมชุดอุปกรณ์ เรามีคอลัมน์สำหรับโครมาโตกราฟีความดันปานกลาง รวมถึงนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อช่วยให้กระบวนการทำสารให้บริสุทธิ์มีประสิทธิภาพสูงสุด

Tabs