ผลิตภัณฑ์ NIR-Online

ควบคุมกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์ BUCHI NIR-Online® ช่วยเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้ได้ผลกำไรสูงสุด เราพร้อมช่วยคุณในทุกขั้นตอนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การตรวจสอบสินค้าขาเข้าจนถึงการนำส่งผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

Tabs