We value your opinion. Please take a short survey! Thank you in advance for your time and feedback.

Survey close

ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับการระเหยสารระดับอุตสาหกรรม

ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สำหรับสารตัวอย่างที่มีปริมาณมาก

ด้วยความเป็นผู้นำในตลาดการระเหยสารสำหรับอุตสาหกรรม BUCHI นำเสนอผลิตภัณฑ์การระเหยสารระดับอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าคุณจะต้องการทำให้สารละลายเข้มข้น รีไซเคิลตัวทำละลาย หรือทำให้แห้ง เราให้คำตอบที่เหมาะสมสำหรับการระเหยสารปริมาณมากในการผลิตและกระบวนการกลั่นในโรงงานระดับกึ่งอุตสาหกรรม

Tabs