BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

คุณอยู่ที่นี่

ครอบคลุมทุกการใช้งานด้วยคอลัมน์คาร์ทริดชนิดแฟลชจากบูชิ

23.06.2017

บูชินำเสนอโครมาโตกราฟีและคอลัมน์ชนิดใหม่ FlashPure ที่มีมากกว่า 170 แบบ ด้วยคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพและหลากหลายการใช้งานที่ครอบคลุมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน

  • ความแตกต่างของเฟสคงที่หรือ stationary phases ที่มากกว่า 15 ชนิด และขนาดของคาร์ทริดระหว่าง 4 - 3000 กรัม
  • ทางเลือกของความประหยัดเมื่อทำงานด้วยแอพพริเคชั่นพื้นฐานกับซิลิก้าที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการทำให้มีความบริสุทธิ์
  • การระบุชนิดคอลัมน์แบบอัตโนมัติและประวัติการใช้งาน

ขอบคุณสำหรับผู้แทนจำหน่ายที่มีมากกว่า 100 แห่ง ซึ่งทำให้บูชิได้ใกล้ชิดกับลูกค้าของเรามากยิ่งขึ้น 

Find out more