BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

คุณอยู่ที่นี่

โปรไฟล์บริษัท

80 ปีมาแล้วที่ BUCHI เป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ชั้นนำด้านเทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยและพัฒนา การควบคุมคุณภาพ และกระบวนการผลิตทั่วโลก

เราให้บริการอย่างครอบคลุมในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม การวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม และงานด้านวิชาการ

 

ผลิตภัณฑ์สำหรับการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย

เราพร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ อาทิ การระเหยสารระดับอุตสาหกรรมและการระเหยสารแบบหลายตัวอย่างพร้อมกัน, การทำแห้งแบบพ่นฝอย, เครื่องวิเคราะห์จุดหลอมเหลวและจุดเดือด, การเตรียมตัวอย่างด้วยวิธีโครมาโตกราฟี, การสกัด, การย่อยและการกลั่น, การวิเคราะห์ด้วยวิธีดูมาส และ NIR สเปกโตรสโคปี รวมทั้งยินดีตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าทั่วโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงลูกค้าของเรา

“Quality in your hands” เป็นหลักปรัชญาและแนวทางการทำงานของบริษัท เรายินดีมอบบริการที่ดีให้กับลูกค้าตามความต้องการเฉพาะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงลูกค้าของเรา

พร้อมให้บริการทุกเมื่อ

เรามีเครือข่ายของสำนักงานสาขาและศูนย์บริการ 16 แห่งทั่วโลก และมีพันธมิตรผู้แทนจำหน่ายมากกว่า 70 แห่ง ดังนั้นจึงมั่นใจได้ถึงความพร้อมของเราในการให้บริการ

 

BUCHI ทั่วโลก

Quality in your hands

ผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดพัฒนาขึ้นภายใต้หลักปรัชญาที่ว่า “Quality in your hands”

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ดำเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างชาญฉลาดเพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกสบาย ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในระดับสูงสุด

 

ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015