PL-PL

You are here

Warsztaty z technik oznaczania czystości i identyfikacji substancji wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym

19 – 20 września 2019

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie dystrybutora BUCHI, firmie DONSERV przy ul. Michała Spisaka 31

Identyfikacja i kontrola czystości to podstawowe parametry jakie są sprawdzane dla surowców w przemyśle farmaceutycznym, a także coraz częściej w kosmetycznym. W trakcie części teoretycznej przedstawimy podstawy prowadzenia pomiarów kąta skręcalności, gęstości czy też identyfikacji substancji techniką NIR, te wiadomości pomogą uczestnikom w trakcie części warsztatowej – gdzie będziemy praktycznie prowadzili pomiary indeksu refrakcji, kąta skręcalności czy też gęstości substancji. Drugiego dnia skupimy się na identyfikacji surowców zarówno techniką NIR jak i potwierdzeniem tożsamości innymi technikami farmakopealnymi. Podczas naszej konferencji uczestnicy zapoznają się z wymaganiami odnośnie nadzoru nad sprzętem pomiarowo kontrolnym, sposobami jego wdrożenia. Informacje te prezentowane będą przez pracowników firm farmaceutycznych – którzy na bazie swoich doświadczeń przekażą optymalne sposoby wdrożenia i nadzoru. Obecnie zapis wyników prowadzony jest najczęściej w formie cyfrowej, której to dotyczą wymagania zawarte w 21CFR11, nasi uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z tymi wymaganiami ich interpretacją i sposobami ich realizacji w różnorodnych urządzeniach. Po każdym z wykładów będą następowały warsztaty laboratoryjne, związane z prezentowanymi tematami. Otrzymana wiedza teoretyczna i praktyczna pozwoli na wdrożenie odpowiednich metod postępowania i procedur we własnym laboratorium. Uczestnikom warsztatów zostaną wręczone certyfikaty ukończenia szkolenia.

Ramowy plan szkolenia

Czwartek, 19 września 2019

8:00  Rejestracja uczestników
8:30 Słowo wstępu - czyli plan szkolenia
8:45 Parametry oceniane w kontroli surowców wg wymagań PhEU i USP
9:30 Pomiar kąta skręcalności optycznej miarą czystości i stężenia substancji (wykład i ćwiczenia)
11:30 Pomiar gęstości i stężenia metodą oscylacyjną 
12:30 Przerwa obiadowa
13:30 Nadzór nad gęstościomierzem
14:15 Wymagania 21CFR11 – co oznaczają i jak je spełnić 
15:30 Pomiar indeksu refrakcji – najszybsza technika wyznaczenia stężenia 
17:30 Kolacja niespodzianka

 

Piątek, 20 września 2019

8:00 Kawa na dzień dobry
8:15 Temperatura topnienia miara czystości substancji 
9:15 NIR pierwszą linią obrony w magazynie przyjęć 
10:30 Jak wdrożyć system NIR w laboratorium
11:15 Walidacja kalibracji w firmie farmaceutycznej 
12:30 Identyfikacja substancji—ćwiczenia
13:15 Rozwiązania dla działów badawczo-rozwojowych i kontroli jakości
14:00 Przerwa obiadowa
15:30 Podsumowanie spotkania, rozdanie certyfikatów

Informacje organizacyjne

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest rejestracja uczestnika do dnia 17 września.
Część  wykładów prowadzona będzie w języku angielskim—z tłumaczeniem na język polski.

Rejestracja:
Rejestracja odbywa się poprzez przesłanie do organizatora wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres  info@donserv.pl  

Koszt szkolenia:
900 złotych netto od osoby (1107 zł brutto)
W ramach opłaty zapewniamy m.in. udział w konferencji, wyżywienie, materiały konferencyjne.

W sprawie szczegółów dotyczących uczestnictwa, prosimy o kontakt z panem Mariuszem Kolbuszewskim 
pod numerem telefonu 606 67 08 39 lub z biurem firmy tel 22 863 19 30 lub z naszymi przedstawicielami handlowymi