Extraction solutions

Rozwiązania do ekstrakcji

Najszybsza ekstrakcja dzięki elastycznym aplikacjom

BUCHI oferuje dedykowane rozwiązania do ekstrakcji do oznaczania zawartości tłuszczu oraz do analizy pozostałości i zanieczyszczeń w różnych matrycach. Posiadamy pełen zakres zautomatyzowanych metod ekstrakcji.

Wydajna i szybka

W pełni zautomatyzowane systemy do ekstrakcji zapewniają bezobsługową pracę, oszczędzając czas pracy i koszty. Konstrukcja elementów szklanych i szybkich grzałek w połączeniu z zaawansowanym sterowaniem procesem pozwala na prowadzenie najszybszych i najbardziej powtarzalnych procesów ekstrakcji przy zachowaniu pełnej zgodności. Pełna widoczność procesów, w tym wstępne ustawianie metod, obszerna biblioteka rozpuszczalników i intuicyjna nawigacja ułatwiają codzienną pracę.

Maksymalne bezpieczeństwo dla Ciebie i Twoich próbek

Pełna szczelność układu przy minimalnym narażeniu na rozpuszczalniki i wysoki współczynnik odzysku (>90%) zapewniają bezpieczne i przyjazne środowisko ekstrakcyjne. Stałe monitorowanie grzałek, poziomów wody chłodzącej i rozpuszczalników zapewnia ochronę użytkownika i płynne prowadzenie procesów. Oczekujący na opatentowanie czujnik ochrony analitu zapobiega degradacji analitów wrażliwych na ciepło.

Wszechstronność aplikacyjna

Dostosuj swój FatExtractor E-500 do zmieniających się potrzeb dzięki wymiennym zespołom szklanym SOX-HE-ECE i wykonaj ekstrakcje zgodne z Soxhlet, Randall lub Twisselmann. Uniwersalna komora ekstrakcyjna w UniversalExtractor E-800 obsługuje do pięciu różnych metod ekstrakcji, dowolnie ustalanych w zależności od pozycji ekstrakcji. Dzięki zmaksymalizowanej elastyczności i jednoczesnemu procesowaniu do sześciu próbek, uzyskuje się bezprecedensową przepustowość próbki.

FatExtractor E-500

FatExtractor E-500 stworzony z myślą o szybkiej i zgodnej ekstrakcji tłuszczu.

 • Aplikacje: Tłuszcz całkowity i tłuszcz surowy w próbkach spożywczych i paszach
 • Metody ekstrakcji: Soxhlet, gorąca ekstrakcja i Twisselmann
 • Pełna automatyzacja systemu do ekstrakcji sześciu próbek jednocześnie
 • Rozpuszczalniki: eter naftowy, heksan, eter dietylowy i chloroform

Więcej informacji

HydrolEx H-506

HydrolEx H-506 zapewnia wygodną i bezpieczną hydrolizę kwasową do oznaczania tłuszczu całkowitego.

 • Aplikacje: Hydroliza kwasowa przed oznaczaniem tłuszczu całkowitego.
 • Bezpieczny i płynny proces sześciu próbek równolegle.
 • Idealne dopasowanie do FatExtractor E-500.
 • Rozpuszczalniki: kwas chlorowodorowy

Więcej informacji

UniversalExtractor E-800

UniversalExtractor E-800 perfekcyjnie dopasowany do każdej wymagającej ekstrakcji.

 • Aplikacje: Przygotowanie próbek do analizy zanieczyszczeń i pozostałości, badania i rozwój materiałów, roślin leczniczych, tekstyliów.
 • Metody ektrakcji: Soxhlet, Soxhlet ciepły, Ekstrakcja gorącą - Hot extraction (HE), Twisselmann i Stały przepływ - Continous flow
 • W pełni automatyczny system do ekstrakcji sześciu próbek równolegle przy zastosowaniu różnych metod ekstrakcji.
 • Rozpuszczalniki: Rozpuszczalniki organiczne i woda

Więcej informacji

Konfigurator

Skomponuj system ekstrakcji zgodnie z własnymi potrzebami za pomocą konfiguratora BUCHI. Wystarczy wybrać z różnych opcji aby otrzymać kod zamówienia wraz ze zdjęciem konkretnej konfiguracji. Więcej informacji o naszym konfiguratorze:

Konfiguruj teraz

FatExtractor E-500

Play
Close

Prawdziwy Soxhlet

 • Ekstrakcja metodą Soxhlet jest wyczerpująca, ale nadal jest najczęściej stosowaną i wymaganą metodą dla wielu próbek
 • Brak zagrożenia analitycznego lub czasochłonnych walidacji metod ekstrakcji odbiegających od norm
 • Zastosowanie jako metoda referencyjna w kalibracjach NIR

Szybsza ekstrakcja Soxhlet’a

 • Zredukowane czasy cyklów są wynikiem zastosowania wysokiej klasy komponentów, np. czujnik optyczny, skuteczne ogrzewanie i zoptymalizowane elementy szklane
 • Zautomatyzowany proces Soxhlet’a osiąga niezrównaną szybkość w porównaniu z tradycyjnym szkłem
 • Zredukowany czas na uzyskanie wyniku i bezprecedensowa dzienna wydajność próbek 

Wymienne zespoły szklane (SOX-HE-ECE)

 • Łatwa wymiana szkła zgodna z Soxhlet, Randall (HE) i Twisselmann (ECE)
 • Brak ograniczenia do jednej metody ekstrakcji, można dostosować się do zmieniających się potrzeb i wymagań
 • Korzyści z wyjątkowo szybkiej ekstrakcji i najniższego zużycia rozpuszczalnika w HE

HydrolEx H-506

Play
Close

Zgodna hydroliza kwasowa do oznaczania tłuszczu całkowitego

 • Hydroliza kwasowa wykonywana jest przed ekstrakcją wtedy, gdy oznaczana jest zawartość tłuszczu całkowitego w próbkach żywności i pasz, tam gdzie należy rozbić strukturę matrycy zamykającą frakcję tłuszczu
 • Zapewnienie zgodności z urzędowymi przepisami dotyczącymi deklarowanej całkowitej zawartości tłuszczu
 • Standardowa i wyczerpująca procedura zapewniająca powtarzalność wyników
 • Obsługa dużych próbek o objętości do 10 gramów, celem uzyskania dokładnych wyników niezależnie od zawartości tłuszczu lub jednorodności

Bezpieczna obsługa

 • Skuteczne i trwałe uszczelki FKM zapobiegają narażeniu na szkodliwe opary
 • Wygodne przeniesienie hydrolizatu bez kontaktu z próbką

Łatwość w użyciu

 • Winda zapewnia płynny ruch stojaka na próbki
 • Skuteczne płukanie dzięki specjalnym nasadkom do płukania
 • Szybka i wygodna filtracja zapewniająca pełne przenoszenie próbek i wysoki odzysk
 • Wygodne przeniesienie zhydrolizowanej próbki do komory ekstrakcyjnej Soxhlet’a za pomocą szklanych tub wielokrotnego użytku

UniversalExtractor E-800

Play
Close

Wielozadaniowość

 • Sześć różnych pozycji ekstrakcyjnych umożliwiających indywidualną kontrolę procesu i równoczesne działanie różnych metod ekstrakcji
 • Możliwość równoległej pracy różnych próbek z różnymi rozpuszczalnikami
 • Szybszy rozwój metod i większa przepustowość próbek

Czujnik ochrony analitu

 • Oczekujący na opatentowanie czujnik ochrony analitu gwarantuje wykrycie minimalnego poziomu rozpuszczalnika w zlewce, co skutkuje lepszym odzyskiem analitu
 • Zapobieganie zniszczeniu i degradacji analitów wrażliwych na ciepło w trakcie wszystkich etapów procesu
 • Zapewnienie bezpiecznego i powtarzalnego zatężenia ekstraktu

Elastyczne aplikacje

 • Pięć różnych metod ekstrakcji w jednym uniwersalnym zestawie szklanym. Wybierz optymalną metodę ekstrakcji celem uzyskania najlepszych wyników i niskiej zmienności wyników
 • Dla próbek o niskiej zawartości zanieczyszczeń, zespół szklany Large Sample Volume (LSV) może zwiększyć objętość próbki użytej do ekstrakcji o 60%
 • Szybkie i równomierne grzanie, nawet w przypadku wrzących rozpuszczalników, jak woda lub toluen