We value your opinion. Please take a short survey! Thank you in advance for your time and feedback.

Survey close
DK-EN

You are here

Lyovapor™ Software

Freeze Drying with Infinite-Control™

Lyovapor™ Software

The Lyovapor™ Software provides Infinite-Control™ for the Lyovapor™ L-200 and Lyovapor™ L-300. For the first time in Freeze Drying, Quick-Design offers a fast way of programming and starting methods. Furthermore, real-time process tracking and customizable reportings are included.

View more

Tabs

Overview
Benefits

Infinite-Control™

  • Track runs due to real-time data recording
  • Remote monitoring on mobile devices
  • Track several BUCHI instruments at the same time

Easy to use

  • Quick Design as a fast way to program and start methods
  • Intuitive to use software
  • Methods can be easily adjusted while running

Safe

  • Sample protective mode prevents collapse temperature and pressure rise
  • Real-time tracking with process graphs and schematics
  • Stay informed by push messages
Features
Quick-Design

Quick-Design

Easy graphical method of programming sets up your process quickly.

Status graph

Status graph

All the data can be shown real-time in an animated process schematic and on a graph making it easy to identify events.

Quick-Design

Stan ochrony próbki

Jeśli temperatura próbki wzrośnie powyżej ustawionej temperatury rozkładu lub ciśnienie jest poza bezpiecznym zakresem, aktywuje się stan ochrony próbki. Ciśnienie jest zmniejszane a grzanie półki zostaje zatrzymane.

Method database

Baza danych metod

Wszystkie metody mogą być przechowywane w niezależnej bazie danych. Będą one dostępne do dalszego prowadzenia procesu oraz można je zmieniać na dowolnym komputerze w sieci.

Method start

Rozpoczęcie metody

Wszystkie metody można uruchamiać i zmieniać podczas pracy z poziomu komputera lub interfejsu Pro.

Customized reporting

Indywidualne szablony raportów

Oprogramowanie śledzi wszystkie parametry procesu a poszczególne raporty można tworzyć wybierając, jakie informacje mają być zawarte.